Tilsette

Lillian Bruheim, styrar

Telefon: 41510202

lillianbruheim@askedalenbarnehage.no

Edith Valeberg Eggum, dagleg leiar

Telefon: 99393669

eveggu@online.no

Camilla Njøs

pedagogisk leiar stor avdeling

Kari Stang

assistent stor avdeling

Esknder Gebremenhin Resom

lærling på stor avdeling

Inger-Lise Knudsen

pedagogisk leiar mellomavdeling

Evy Ann Fredheim

fagarbeidar mellomavdeling

Helen Stølen

fagarbeidar mellomavdeling

Kjersti Villand

pedagogisk leiar avdeling Oppe

Karoline Bjørkum

fagarbeidar avdeling Oppe

Kamila Budarczyk

fagarbeider avdeling Oppe

Vilde Oppedal Jacobsen

assistent avdeling Oppe

Veronica Borlaug

assistent avdeling Oppe