Category Archives: Avdeling Oppe

Turar i nærmiljøet.

Ein av mange turar dei minste har gått denne hausten. Denne gong var dyra i fokus. Dei såg både sau og hest. Opplevingane gjev rom for god samtale og refleksjon og ikkje minst bøker og song om det vi ser … Les meir

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Karneval – Tema: Alf Prøysen

I februar hadde me vår årlege temafest/karneval; som alltid er ein kjempe kjekk dag for store og små 🙂 Me pleier å velga eit felles tema om hausten, som kvar aldersgruppa arbeidar med på ulike måtar fram mot karnevalet. I … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Aktivitet på småbarnsavdelinga

Denne veka har 2-åringane hatt fleire aktivitetar knytt til fargar. Dei har nytta primærfargane og sett kva som skjer når dei vert blanda. Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna bruker ulike teknikkar, materiale, verktøy … Les meir

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Kropp, rørsle, mat og helse

Onsdagar er både avd. Oppe og Nede i gymsalen i Saften. Det er veldig kjekt; innsatsen er på topp både i frileik, regelleik og hinderløypa. I hinderløypa øver dei blant anna på balansering, turning, kasta og ta imot ball, hinking … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

FN-basar Barnehjelp Afrika

Fredag hadde me vår tradisjonelle FN-basar i barnehagen til inntekt til Barnehjelp Afrika; Tusen takk til alle som bidrog til at dette vart ein flott dag! Ungane har vore med å laga og samla inn gevinstar til basaren, laga plakatar og  … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

3 Kleppadagar

Forrige veka hadde me tre flotte dagar på Kleppa. Me fekk oppleva hausten på sitt beste; frisk haustluft, skodda som skapte trolsk stemning, sola som varma utover dagen, fine fargar i skogen, blåbær og tyttebær. Me har hatt tre dagar … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Sogn folkemuseum på Kaupanger

Måndag tok me rutebussen (nokre sat på i bil) til og frå museumet på Kaupanger. Sjiraffane og to vaksne køyrde bil frå museumet til SIMAS; der fekk dei sjå film om gjenvinning og omvisning på bosplassen. Dei kom tilbake til … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Kleppaveka

FRÆKALAND   FROSKEDAMMEN       SMÅKRYP Gjennom arbeidet med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna opplever og utforskar naturen og naturens mangfald (Høyringsutkast ny Rammeplan 2017:14).   KLATRING LEIK Leiken skal vera ein arena for barns … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Leik

Ein gut fann kassen med instrumenter og so satte me den tilgjengelig for alle; det vart eit flott orkester ute på terrassen. Barnehagen skal vere bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medverknad på måtar som er tilpassa barnas … Les meir

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Mink

Me har hatt fleire turar til Pilavika og båthavna for å sjekka minkefellene i det siste; alltid like spente på om det er noko i fellene. I arbeidet med natur, miljø og teknologi skal personalet legge til rette for mangfoldige … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Vårtegn

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Utedag på Njøs

Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna eit grunnlag for å utvikla matglede og sunne helsevanar (Høyringsutkast ny Rammeplan 2017:6). Barnehagen skal vera ein arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas rørsleglede og motoriske kompetanse (Høyringsutkast ny Rammeplan 2017:6).

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Fastelavn

  Fredag før fastelavn hadde me først fellessamling der me song vår- og påskesongar, og snakka litt om fastelavn. Etterpå hadde me diskotek nede for alle ungane i barnehagen; veldig kjekt å sjå kor kjekt dei har det saman 🙂 … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Karneval: Torbjørn Egner

Endeleg var dagen for temafesten/karnevalet i Askedalen barnehage komt; små og store var spente og gleda seg til å sjå kva dei aldersdelte gruppene hadde øvd på og skulle framføra på den flotte scena vår. Maurane og marihønene frå avd. … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Leik og medverknad

Leiken skal ha ein sentral plass i barnehagen, og leikens eigenverdi skal anerkjennast. Leiken skal vera ein arena for barnas utvikling, læring, sosiale og språklege samhandling (Høyringsutkast ny Rammeplan 2017:8). Fredag var det ei jenta som spurde om ho kunne få … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Gym, mat og kunst

Torsdag møttes skulekameratane i Saften og hadde gym saman. Først hadde dei litt frileik medan me vaksne laga til ei hinderløypa. Me song namnesang før me delte oss i to grupper. Den eine gruppa starta med hinderløypa, medan den andre … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Kulturhuset

Det var ein spent gjeng som tok buss til Sogndal torsdag! Askedalen barnehage har Torbjørn Egner som tema i år, og då passa det utruleg bra at «Hakkebakkeskogen» kom som film i år.  Askedalen bhg og Sogndal kino inviterte alle … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Gym

Små og store likar seg på gym i Saften onsdagar. Dei klatrar, hoppar, springer, sparkar og kastar ball, leikar med rokkeringar, slenger seg i taua og leikar. Barna skal inkluderast i aktivitetar der dei får vera i rørsle, leik og … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

På besøk til sjukeheimen

Fire gutar frå nede og to gutar frå oppe fekk vera med å baka pepperkaker og pynta pepperkakehus på sjukeheimen; såg ut som store og små kosa seg. Barnehagen bør ta del i kulturen i nærmiljøet gjennom møte med institusjonar, … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Glimt frå kvardagen Oppe

I arbeidet med kommunikasjon,språk og tekst må personalet skape eit språkstimulerande miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leike med lyd, rim og rytme, og til å fabulere ved hjelp av språk og song (Rammeplanen, 2011:41). … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

FN-basar

Fredag hadde me vår tradisjonelle FN-basar i barnehagen til inntekt til Barnehjelp Afrika; tusen takk til alle som bidrog til at dette vart ein flott dag! Ungane har vore med å laga gevinstar til basaren, laga plakatar, pynta og sjiraffane … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Tur i nærmiljøet

Barn skal få utforske og oppdage nærmiljøet sitt (Rammeplanen, 2011:47). Det er mykje spennande å oppleva og erfara i nærmiljøet; ved sjøen fann me tang som me kunne kjenna på, tulla med og kasta ut i sjøen. På bakken i barnehagen … Les meir

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Leik

Fredag hadde me felles songsamling nede og sang mange Torbjørn Egner (felles tema bhg-året 2016/17)sangar. Etterpå leika alle ungane saman nede. Det vart servert mykje god mat, og dukkene vart tatt godt vare på 🙂 Leiken skal ha ein sentral … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Eplekaka

Måndag baka sjiraffane og marihønene frå avd. Oppe eplekaka. Først gjekk me ut i hagen og fann epler frå bakken som me kunne bruka i kaka. Me måtte forta oss inn att før eplene vart ete opp 😉 Gjennom arbeidet … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

August avd. Oppe

Me har hatt ein fin oppstart på småbarnsavdelinga med mange nye 1-åringar. Dagane er varierte og tilpassa vèr og barnegruppa. Me har vore på turar i nærmiljøet, leika mykje både inne og ute, hatt mange lesestundar og songsamlingar. Barnehagen skal … Les meir

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Litt frå veka som var..

Tysdag er turdag på avd. Nede; denna veka gjekk me til Njøs. Tre av 2-åringane var med oss òg. Me plukka og åt masse gode plommer, klatra i tre og bakkar, leika med dei store traktorane, sklei i sklia og … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Pilavika

Me har hatt ein fin start på det nye barnehageåret med solskinsdagar og mykje uteleik. Tysdag gjekk heile avd. Nede på tur til Pilavika. Mykje spennande å utforska der med alle sansane; kaldt vatn, glatte svaberg, tanglopper, steinar i ulike … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Museumstur

Sommarfuglane, Revane og Sjiraffane tok buss til Kaupanger, medan 3-åringane sat på i bilar. Sjiraffane vart køyrd i stor buss heilt opp til SIMAS, og hadde ein veldig interessant og kjekk omvisning der. Gardskona Anna tok oss med tilbake til … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Kleppaveka dag 3

Onsdag laga me ei balanseløypa som både små og store gjerne ville prøva.   Me delte oss inn i aldersblanda grupper med 2-, 3-, 4- og 5-åringar og gjekk natursti i ulendt og utfordrande terreng. Ungane svarte på ulike oppgåver … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Kleppaveka dag 2

Tysdag gjekk alle på tur før lunsj. Sjiraffane gjekk til Lauparfjellet, Revane, Sommarfuglane og 3-åringane gjekk til Frækaland, medan 2-åringane gjekk tur i området rundt Jakt- og fiskehytta. Gjennom kroppsleg aktivitet lærer barna verda og seg sjølve å kjenne. Ved … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Kleppaveka dag 1

På Kleppa går det mange sauer og lam på beite; spennande å få nærkontakt med dei 🙂 I dag laga nokre av ungane Nede naturvev; ungane Oppe såg på det ferdige resultatat då dei kom att frå tur. Alle ungane … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Maling

Ungane Oppe laga flotte kunstverk ein morgon; me hang dei til utstilling ute på veggen. Dei brukte fargane grøn, rød og gul og syns det var spennande å sjå at dei kunne laga nye farga ved å blanda. Dei laga … Les meir

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Blomstergudsteneste

Fredag gjekk Revane, Sjiraffane og alle Oppe til kyrkja. På vegen plukka me fine markblomster. Askedalen, Henjahaugane og Nybø bhg var inviterte til blomstergudsteneste. Me pynta kyrkja med blomster, var med å fortalde historia om skapinga og song fine songar … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Tur i parken

Nokre av ungane spelte Lotto ein morgon. Dei øvde seg på å venta på tur, trekka berre eitt kort om gongen, sei kva som var på bilete og finna bilete på brettet. Gjennom arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst skal … Les meir

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Edderkopphuset

Fagområdet Natur, miljø og teknikk skal bidra til at barna blir kjende med og får forståing for planter og dyr, landskap, årstider og vêr (Rammeplanen, 2011:44). Forrige veka var sju av ungane på avdeling Oppe på tur til Edderkopphuset. Det var … Les meir

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Fiskesprell

Onsdagar pleier me å ha matprosjekt; ei lita gruppa med ungar frå Nede og Oppe er att i barnehagen saman med to vaksne og lagar ulike matrettar  medan resten er på gym. Forrige onsdag var me so heldige å få … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Edderkopphuset

Revane og 3-åringane Oppe gjekk på tur til Edderkopphuset; me skulle sjå om småkrypa hadde vakna til live. Ungane var veldig ivrige og interesserte; me løfta på steinar og fann makkar, edderkoppar, maur, skolopender og skrukketroll. Me hadde med boka Bli … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Vår

Måndag gjekk avd. Oppe ein tur bort i parken. Me gjekk opp ein bratt bakke for å sjå, kjenna og lukta på dei fine krokusane som var kvite, lilla, gule og stripete. Gjennom arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst skal … Les meir

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Skidag på Kleppa

Fredag før påske hadde heile avd. Nede + dei eldste Oppe skidag på Kleppa. Ungar og vaksne storkoste seg i snøen med skiaktivitetar, leik , skattejakt og aking 🙂 Gjennom arbeidet med kropp, rørsle og helse skal barnehagen bidra til … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Påske

Før påske hadde me påskeverkstad der ivrige og kreative ungar laga flotte kyllingar og harar til å pynta med heima. Gjennom arbeidet med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna tek i bruk fantasi, kreativ tenking og … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Februar

Ein gong i månaden treffast skulekameratane, dei eldste frå alle tre barnehagane, for bli å litt kjent før dei skal begynna i same klasse. I februar hadde me treffet på Ingaflaten. Me kosa oss med nistepakke og varm drikka, hadde … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Januar

Me har hatt ein roleg og fin januar med mykje leik ute og inne, nokre turar i nærområdet, songsamlingar, lesestunder, gym og grupper med Astrid Lindgren om tema. Barn lærer og utviklar ein samansett kompetanse gjennom leiken. Ved å «late … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Innspel avslått på Januar

Lesestund og tur til Njøs

Gjennom arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna lyttar, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og vaksne (Rammeplanen, 2011:40). Barn er kroppsleg aktive, og dei uttrykkjer seg mykje gjennom kroppen. Gjennom kroppsleg aktivitet … Les meir

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Lucia

I arbeidet med etikk, religion og filosofi  må personalet la den kristne kulturarven komme til uttrykk mellom anna gjennom høgtidsmarkeringar (Rammeplanen, 2011:47).

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Kreativitet

Gjennom rike erfaringar med kunst, kultur og estetikk får barn mange høve til sansing, oppleving, eksperimentering, skapande verksemd, tenking og kommunikasjon (Rammeplanen, 2011:44).

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Motorikk

I barnehagen driver me kvar dag med mange ulike fin- og grovmotorikske aktivitetar både gjennom leik og vaksenstyrte aktivitetar. Gjennom arbeidet med kropp, helse og rørsle skal barnehagen bidra til at barna vidareutviklar kroppskontrollen, grovmotorikken, finmotorikken, rytmen og den motoriske kjensleevna (Rammeplanen, … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Pilavika

Torsdag tok Revane, Sommarfuglane og 3 ungar frå avd. Oppe turen til Pilavika.  Revane, som er naturvakter, fekk i oppdrag frå Ugla å samla ting frå naturen som dei kunne ta med tilbake til barnehagen og laga noko av det. … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Litt frå veka som var :-)

Gjennom rike erfaringar med kunst, kultur og estetikk får barn mange høve til sansing, oppleving, eksperimentering, skapande verksemd, tenking og kommunikasjon (Rammeplanen, 2011:42). Barnehagen skal gi barna muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter (Barnehageloven).

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Ved fjorden

Tysdag var nokre sjiraffgutar og alle revane på tur til Pilavika. Dei fanga krabbe, samla steinar og hadde vasskrig. Torsdag var alle sjiraffane på tur til båthavna. Alle fekk vera med ein liten tur i robåten til Jakt- og fiskelaget. … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Baking

I dag har nokre av ungane på avd. Oppe vore med å baka rundstykker og eplepizza. Det er mykje sansing og finmotorikk i det å baka, Dei har kjent på den mjuke deigen, dei harda frøa, lukta på kanel, smakt … Les meir

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Lappar til lunsj på Njøs

4 flinke bakara som laga lapperøra. Me fann oppskrift på internett, fann fram alle ingrediensane, talde, målte opp, tømte oppi, delte egg og rørte. Gjennom arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna vidareutviklar omgrepsforståinga og … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Kunstutstilling

Onsdag gjekk både avdeling Oppe og Nede på tur til parken ved Saften. Der vart det hopping på trampolina, balansering, sisten og bjørnen sover. Gjennom arbeidet  med kropp, rørsle og helse må personalet sørgje for god planlegging og fleksibel tilrettelegging og … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Gullhår og dei tre bjørnane

Fredag inviterte avdeling Oppe avdeling Nede til teaterframsyning av eventyret Gullhår og dei tre bjørnane; det var stor stas 🙂   Gjennom arbeidet med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna lærer å lytte, observere og uttrykkje … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Eplechips

Ungane fekk vera med å sjå på, hjelpa til og smaka . Eplechipsa vart veldig gode. Gjennom arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna vidareutviklar omgrepsforståinga og bruker eit variert ordforråd ved at personalet legg … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Tur i nærområdet

Ungane likar godt å vera på tur, og dei er flinke til å gå. Gjennom arbeidet med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjende med og deltek i samfunnet gjennom opplevingar og erfaringar i nærmiljøet (Rammeplanen, 2011:48).

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Leik

Det har vore ein fin oppstart av nytt barnehageår med mykje fin leik. Rolleleik Ved å late som går barn inn i si eige førestellingsverd, tek perspektivet til andre og gir form til tankar og kjensler (Rammeplanen, 2011:32). Personalet må vere … Les meir

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Blomstergudsteneste

I går tok alle i Askedalen barnehage turen til kyrkja; me var invitert til blomstergudsteneste saman med Nybø og Henjahaugane bhg. Presten Egon ønskja å pynta kyrkja med vakre markblomster; so på vegen til kyrkja plukka me mange ulike blomster … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Tur i nærmiljøet

Tysdag gjekk på på tur til Coop Byggmix for å kjøpa eit kubein. Gjennom arbeidet med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjende med og deltek i samfunnet gjennom opplevingar og erfaringar i nærmiljøet (Rammeplanen, 2011:48). Etterpå … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

17. mai pynt

Nokre av ungane oppe og nede lagde 17. mai- roser av pappfat. Først mala dei med rødt, kvitt og blått, so klypte dei ut ein sirkel og nokre fekk til å klyppa ut ein spiral, men mange måtte ha litt … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Pilavika

Personalet må sørgje for god planlegging og fleksibel tilrettelegging og utnytting av det fysiske miljøet og vurdere korleis nærmiljøet kan supplere barnehageareala til ulike årstider (Rammeplanen, 2011:42).

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Onsdag – Kleppaveka

Det vart veldig populært å klatra opp fjellveggen og skli ned att; tøffe og flinke ungar. Gjennom arbeidet med kropp, rørsle og helse skal barnehagen bidra til at barna skaffar seg gode erfaringar med varierte og allsidige rørsler og utfordringar (Rammeplanen, 2011:42). … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Tysdag – Kleppaveka

Me er so heldige at me har fått låna Jakt- og fiskelaget si hytta på Kleppa denna veka. Der et ungane frukost, og so har me litt rolege aktivitetar som brettspel og teikning før me går ut. Tysdag var me … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Måndag – Kleppaveka

Naturopplevingar og god, sunn mat er ein viktig del av Kleppaveka. Måndag var det fiskeburger som stod på menyen. Godt kosthald og god veksling mellom aktivitet og kvile er viktig for å utvikle ein sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Så frø

Før påske snakka me litt om vår og nytt liv, og Revane sådde frø. Alle har følgd spent med på om det har byrja å spira.   Etter påske har me fortset arbeidet ute. Me har laga til ein grønsakshage, … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Pysjamasfest!

På fredag hadde me pysjamasfest i barnehagen; då gjekk alle ungar og vaksne i pysj og so hadde ungane med seg kosedyret sitt. Me hadde fellessamling nede med godnatthistorie og godnattsongar. Samlinga starta med morosam dramatisering av forteljinga om Gullhår … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Kongetromma

Måndag var me so heldige at me fekk besøk av ei dama, Lidia, som dansa og ein mann, Celio, som spelte på ulike instrument. Dei reiser rundt til ulike barnehagar og framfører konserten Kongetromma for barn i alderen 3 – 5 … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Adventstund i kyrkja

Torsdag gjekk alle små og store frå Askedalen bhg til kyrkja. I kyrkja samlast det ungar frå Askedalen, Henjahaugane og Nybø bhg til ei koseleg adventstund. Me song julesongar, tende lys og høyrde forteljinga om Jesusbarnet. Gjennom arbeidet med etikk, … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Snøleik

Snømann:-) Leik Aking Snølykt Gjennom arbeidet med kropp, rørsle og helse skal barnehagen bidra til at barna får gode erfaringar med friluftsliv og uteliv til ulike årstider (Rammeplanen, 2011:42).

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Songsamling

Denna veka var nokre av barna frå liten avdeling på besøk til stor avdeling og hadde songsamling saman med sommarfuglane. Det vart brukt Sing-sang kort og beveglese for å forsterka teksten i songane. Gjennom arbeider med kommunikasjon, språk og tekst … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Gym på onsdagar

«Tarzan» i taua, hopping, balanse og rolleleikk. Klatring i ribbevegg. Stå i kø, klatring og hopping. På onsdagane er me so heldige at me får bruka gymsalen i Saften; då pleier både avdeling oppe og nede å ta turen på … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Politibamsen Eddie

På fredag kom politibamsen Eddie på besøk til både stor og liten avdeling. Ungane følgde spente med då dei fekk høyra historiane om kvifor Eddie har plaster på seg; dei fekk høyra at det er viktig å ha på seg … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Aktivitetsløype :)

Torsdag 1.august hadde me aktivitetsløype i barnehagen. Då gjekk me rundt på ulike postar og løyste oppgåver og hadde ulike aktivitetar. Løypa starta i barnehagen og målet var på Njøs. Me laga go lunsj på bålet, tacolefser med kylling og … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Bilder frå veke 28:)

This gallery contains 16 photos.

More Galleries | Kommenter innlegget

Turar :)

No har det vore mykje fint vér, og me er ute stort sett heile dagane. Me har vore på fleire turar til mellom anna Aneflaten og Pilavika 🙂 Ein dag var den eldste gruppa oppe og den yngste gruppa nede … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Vaflar i det fri…

Kamila lagde røre til fruktstunda og tok like godt med seg vaffeljernet ut. Ungane øve seg på å vente på tur og det lukta og smakte herleg, så det var verdt all ventinga:-)

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

17 mai-tog 2013.

Vi er stolte over den flotte fana vår:) Både stor og liten var ivrige med å feire den store dagen…Hipp Hipp Hurra…!!!! Tor Andrè spelte skarptromme saman med musikklaget men hadde tid til ei lita soloframvisning for oss først.

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Måndsplan for mai -Oppe.

Månadsplan MAI 2013

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Bilder frå avdeling oppe :)

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Bilder frå avdeling oppe, v 38 :)

🙂

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Veke 37 :)

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Fin leik i barnehagen :)

Bilder frå veke 35, avdeling oppe.

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Månadsplanplan September Oppe

Månadsplan september 2012 Oppe

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Månadsplan for april Oppe

Månadsplan april 2012 Oppe

Posta under Avdeling Oppe | Kommenter innlegget