FN-markering

Torsdag 24. oktober markerte me, tradisjon tru, FN-dagen med basar her i barnehagen. Med middag, kunstutstilling og utlodding av gevinstar samla me inn pengar til prosjektet «Barnehjelp Afrika». Av barna har særskild Sjiraffane ansvar for førebuingar og gjennomføring av basaren, med god hjelp frå dei andre barnegruppene. Dei har besøkt bedrifter der dei informerte om prosjektet me samlar inn peng til og teke imot gevinstar bedriftene har gitt til utloddinga. Sjiraffane har laga invitasjon på datamaskin og velkomstplakat for hand. 

Processed with MOLDIV

  • Barnehagen skal fremje samhald og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlingar skal verdsetjast og følgjast opp (Rammeplanen:21).

Processed with MOLDIV

Avdelinga nede har i tida før og etter 24. oktober arbeidd med kva FN er for noko, kva arbeid organisasjonen utfører og FNs barnekonvensjon. Me har hatt fokus på «å hjelpa», og snakka om at ikkje alle barn har dei same føresetnadane som barn i Noreg. Barna i Askedalen har mange gode refleksjonar rundt dette og synte stor iver til å nytta basaren vår til å hjelpe andre.

  • Gjennom samspel, dialog, leik og utforsking skal barnehagen vere med og sørgje for at barna utviklar kritisk tenking, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at dei kan bidra til endringar (Rammeplanen:21).

Processed with MOLDIV

Tusen takk til alle bedrifter som gav flotte gevinstar til utloddinga vår. Tusen takk til foreldre, søsken og besteforeldre for at de bidrog til at basaren vart eit flott arrangement. Samarbeidet med dykk førte til at me kunne senda eit fint pengebidrag frå Askedalen barnehage til Barnehjelp Afrika.

Processed with MOLDIV

  • Barnehagen skal gi felles erfaringar og synleggjere verdien av fellesskap (Rammeplanen:9).
Dette innlegget vart posta under Vedtekter. Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s