Kleppaveka 2018

I veke 24 flytta me heile barnehagen til Kleppa. Der nytta me området rundt og hytta til jakt- og fiskelaget til ulike aktivitetar, utforsking og leik. Både barn og vaksne trivest godt med utebarnehage:) På myra fann me froskar og rompetroll, og i skogen spikka me seljefløyter og trollfigurar. Me laga kongledyr, opna butikk, leika stigespelet og leita etter troll i skogen. Me såg sauer, maur og biller. Så gjekk me turar til Froskedammen, Frækaland, Høgehaug og Rolftreet, og så klatra me i «klatreveggen». Når det regna hoppa me i sølepyttane heile føremiddagen. Me laga god, sunn mat til lunsj og åt mellom anna fiskeburger, suppe og skattekiste med fisk. Frå torsdag til fredag overnatta Sjiraffane i hytta – der laga dei seg nachos til kveldsmat, dei handla godteri i kiosken og såg film. …og så fekk dei besøk av Pulverheksa i år og! 🙂

Processed with MOLDIV

 • Gjennom arbeid med mengd, rom og form skal barnehagen bidra til at barna leiker og eksperimenterer med tal, mengd og teljing og får erfaring med ulike måtar å uttrykkje dette på (Rammeplanen:53).

Processed with MOLDIV

 • Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna utforskar og undrar seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål (Rammeplanen:55).

Processed with MOLDIV

 • Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir oppmuntra til å medverke i eigen kvardag og utviklar tillit til samfunnsdeltaking (Rammeplanen:56).

Processed with MOLDIV

 • Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får oppleve og utforske naturen og mangfaldet i naturen (Rammeplanen:52).

Processed with MOLDIV

 • Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna lagar konstruksjonar av ulikt materiale og utforskar kva moglegheiter reiskapar og teknologi kan by på (Rammeplanen:52).

Processed with MOLDIV

Processed with MOLDIV

 • Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får gode friluftslivopplevingar året rundt (Rammeplanen:52)

Processed with MOLDIV

 • Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforskar ulike landskap, blir kjende med institusjonar og stader i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdast trygt (Rammeplanen:56).

Processed with MOLDIV

 • Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og berekraftig utvikling, lærer av naturen og utviklar respekt og gryande forståing for korleis dei kan ta vare på naturen (Rammeplanen:52).

Processed with MOLDIV

 • Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna får arbeide med inntrykk og kjensler i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapande verksemd ute og inne (Rammeplanen:51).

Processed with MOLDIV

 • Gjennom arbeid med kropp, rørsle, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna vidareutviklar motoriske ferdigheiter, kroppskontroll, koordinasjon og fysiske eigenskapar (Rammeplanen:49).

Processed with MOLDIV

 • Gjennom arbeid med kropp, rørsle, mat og helse skal personalet gi barna tilgang til varierte og utfordrande rørslemiljø, sanseopplevingar og kroppsleg leik ute og inne, i og utanfor barnehageområdet (Rammeplanen:50).

Processed with MOLDIV

Processed with MOLDIV

 • Gjennom arbeid med kropp, rørsle, mat og helse skal personalet gi barna tilgang til varierte og utfordrande rørslemiljø, sanseopplevingar og kroppsleg leik ute og inne, i og utanfor barnehageområdet (Rammeplanen:50).

Processed with MOLDIV

Processed with MOLDIV

 • Barnehagen skal gi rom for barnas ulike føresetnader, perspektiv og erfaringar og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utviklar eit positivt forhold til seg sjølve og tru på eigne evner (Rammeplanen:8).

Processed with MOLDIV

 • Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna utviklar interesse og respekt for kvarandre og forstår verdien av likskapar og ulikskapar i eit fellesskap (Rammeplanen:55).

Processed with MOLDIV

 • Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna utviklar interesse og respekt for kvarandre og forstår verdien av likskapar og ulikskapar i eit fellesskap (Rammeplanen:55).

Processed with MOLDIV

 • Gjennom utforsking, opplevingar og erfaringar skal barnehagen bidra til å gjere barna kjende med sitt eige nærmiljø, samfunnet og verda (Rammeplanen:55).

Processed with MOLDIV

 • Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna opplever spenning og glede ved høgtlesing, forteljing, song og samtale (Rammeplanen:48).
Dette innlegget vart posta under Vedtekter. Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s