Monthly Archives: oktober 2017

FN-basar Barnehjelp Afrika

Fredag hadde me vår tradisjonelle FN-basar i barnehagen til inntekt til Barnehjelp Afrika; Tusen takk til alle som bidrog til at dette vart ein flott dag! Ungane har vore med å laga og samla inn gevinstar til basaren, laga plakatar og  … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Duggletur til Njøs Næringsutvikling

Mandag 23.10 var Revane og Sjiraffane på tur til forskningsstasjonen på Njøs for å henta gevinstar til basaren vår komande fredag. Når me gjekk forbi uteområdet vårt oppdaga me eit tre me ikkje hadde lagt merke til før. Nokon av … Les meir

Posta under Vedtekter | Kommenter innlegget

Oppstart av gym i Saften.

Felles leik på tvers av avdelingane. Me Bjørnen sover og haien kommer, og dei minste hadde gode opplevingar av oppstarten. Gjennom arbeid med kropp, rørsle, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna opplever trivsel, glede og meistring ved … Les meir

Posta under Vedtekter | Kommenter innlegget

Unge forskarar.

Edith har kjøpt ballong-rakettar til små forskarar. Her vart mange gode samtalar, teoriar og latter. Store og små var like interesserte. Nokre rakettar flaug over taket til barnehagen. Leik i sandkasse: God psykisk helse, samarbeid og utvikling av vennskap Gjennom … Les meir

Posta under Vedtekter | Kommenter innlegget

Fleire bilete frå Kleppadagane i september.

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforskar ulike landskap, bli kjend med institusjonar og stadar i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdast trygt. (Rammeplan 2017:56). Felles måltid og samvær med sjukeheimen. Froskeopplevingar og … Les meir

Posta under Vedtekter | Kommenter innlegget