Monthly Archives: februar 2017

Karneval: Torbjørn Egner

Endeleg var dagen for temafesten/karnevalet i Askedalen barnehage komt; små og store var spente og gleda seg til å sjå kva dei aldersdelte gruppene hadde øvd på og skulle framføra på den flotte scena vår. Maurane og marihønene frå avd. … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Leik og medverknad

Leiken skal ha ein sentral plass i barnehagen, og leikens eigenverdi skal anerkjennast. Leiken skal vera ein arena for barnas utvikling, læring, sosiale og språklege samhandling (Høyringsutkast ny Rammeplan 2017:8). Fredag var det ei jenta som spurde om ho kunne få … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget

Gym, mat og kunst

Torsdag møttes skulekameratane i Saften og hadde gym saman. Først hadde dei litt frileik medan me vaksne laga til ei hinderløypa. Me song namnesang før me delte oss i to grupper. Den eine gruppa starta med hinderløypa, medan den andre … Les meir

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget