Daily Archives: september 29, 2015

Litt frå veka som var :-)

Gjennom rike erfaringar med kunst, kultur og estetikk får barn mange høve til sansing, oppleving, eksperimentering, skapande verksemd, tenking og kommunikasjon (Rammeplanen, 2011:42). Barnehagen skal gi barna muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter (Barnehageloven).

Posta under Adeling Nede, Avdeling Oppe | Kommenter innlegget